چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری (رضا صحرایی-کارشناسی ناپیوسته عمران آب و فاضلاب)

ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فونداسیون(به صورت نیروی فشاری، کششی، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در اینمیان، ستون فلزی با صفحه ای فلزی که از یک سو با ستون و از سوی دیگر بابتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار می گیرد. با توجه به اینکه ستونفلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند و بتن قابلیتتحمل این تنشها را ندارد؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایشسطح تماس ستون با پی، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحملبرای بتن باشد.کار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار (بولت Bolt) صورت می گیرد وبرای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبهتعیین می کنیم.

ادامه مطلب را از لینک زیر بخوانید:

http://1forum.ir/81497/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html

/ 5 نظر / 88 بازدید
امین کلاتی

در بعضی موارد برای اتصال كف ستون به جای پیچهای مهاری از میلگرد ها یا تسمه های استفاده می كنند كه به ورق كف ستون جوش داده می شوند. هنگام استفاده از این اتصال به این دلایل توصیه نمی شود: 1)معمولا" در هنگام بتن ریزی حباب های هوا در زیر ورق كف ستون محبوس می شوند . 2)حتی اگر در موقع بتن ریزی حبابی در زیر ورق نمانده باشد به علت افت بتن فاصله بین ورق كف ستون و بتن شالوده به وجود می آید .بخار آب در این فاصله تقطیر می شود و خطر زنگ زدن و ضعیف شدن كف ستون را پدید می آورد. 3) براساس تجربه مشخص گردیده است كه میلگرد در محل اتصال به ورق كم و بیش ترد و شكننده می شود.

مجید محمداقا

در جواب اقای امین کلاتی دو روش اجرایی برای جلو گیری از خالی بودن زیر صفحه میتوان انجام داد اول اینکه در صفحات بزرگ سوراخی در وسط صفحه زده شود تا هوا خارج شود یا بعد از بتن ریزی صفحات باز شود و مقدار 2 تا 3 سانتمتر بالا تر از بتن اصلی زیر صفحه پد گزاری شود تا تمام صفحات در یک تراز باشد و زیر صفحه را با گروت پر کنند و برای جلوگیری از زنگ زدگی از عایق مثل قیر استفاده میشود

مازیار احسانی پور

صفحه اتصال bolt تا چه اندازه ای میتواند تنش را محاسبه کند

محمد رضا فرهمندنیا

طریقه اندازه گیری و مقیاس های تعیین طول boltرا مشخص نمایید

مهدی کریمی

برای انجام بهترین روش تراز کردن صفحه ستون ها می توانیم در چهار کنج صفحه مهره هایی را از زیر به انکر بولت ها ببندیم و صفحه را از طریق این مهره ها در دو امتداد تراز کنیم.در این چهار کنج از زیر مهره ببندیم و این مهره ها را به انتها نرسانیم،حداقل 1cm فاصله داشته باشد و بعد با رگلاژ کردن این مهره ها صفحه ستون را در امتداد قطرین تراز می کنیم.با تشکر