بزرگترین ساختار چوبی دنیا (طاهروثوقی-کاردانی عمران -ساختمان)

 

این طرح در سویل اسپانیا ساخته شده است این ساختار مجموعه ای از سایبانهای چوبی است اساس این ساختار که همچون لانه زنبوری به هم پیوسته اند مانند سازه های  بتنی است  در واقع در ابتدا قرار بود که این سازه تبدیل به پارکینگ شود اما مسئولان شهر پس از یافتن چیزهایی که ارزش باستانی دارد تصمیم کرفتند که به یک موزه و مکان اجتماعی تبدیل شود در زیر این سازه چوبی که بزرگترین سازه چویب دنیا محسوب می شود می توان قدم زد نشست و استراحت کرد حتی می توان از مغازه های ان خرید کرد ساخت این بنا کمک میکند تا جو سویل از دنیای مدرن فاصله بگیرد و به طراحی و معماری  زیبای خود در قرون وسطا بازگردد هدف از ارائه این مطلب این است که تا دانشجویان با سازه هایی اشنا شوند که نحوه ساخت و مصالح به کار رفته در ان ها با سازه های رایج دنیا متفاوت باشد ضعف این مطلب این است که  سازنده یا معمار ان معرفی نشده است همچنین مشخص نکرده که ساخت طرح در چه مدتی افتتاح شده

لینک

این طرح در سویل اسپانیا ساخته شده است این ساختار مجموعه ای از سایبانهای چوبی است اساس این ساختار که همچون لانه زنبوری به هم پیوسته اند مانند سازه های  بتنی است  در واقع در ابتدا قرار بود که این سازه تبدیل
به پارکینگ شود اما مسئولان شهر پس از یافتن چیزهایی که ارزش باستانی دارد تصمیم کرفتند که به یک موزه و مکان اجتماعی تبدیل شود در زیر این سازه چوبی که بزرگترین سازه چویب دنیا محسوب می شود می توان قدم زد نشست و استراحت کرد حتی می توان از مغازه های ان خرید کرد ساخت این بنا کمک میکند تا جو سویل از دنیای مدرن فاصله بگیرد و به طراحی و معماری  زیبای خود در قرون وسطا بازگردد هدف از ارائه این مطلب این است که تا دانشجویان با سازه هایی اشنا شوند که نحوه ساخت و مصالح به کار رفته در ان ها با سازه های رایج دنیا متفاوت
باشد ضعف این مطلب این است که  سازنده یا معمار ان معرفی نشده است همچنین مشخص نکرده که ساخت طرح در چه مدتی افتتاح شده

/ 0 نظر / 54 بازدید