خانه آبشار(علیرضا شهبازی-معماری-کاردانی)

با سلام خانه روی آب از فرانک لوید رایت نمونه بارز از معماری ارگانیک است که معمار در وحله اول در هنگام ساخت این بنا بهیچوجه بخشی از محیط را تخریب نکرد . دوم آنکه بخشی از مصالح این ساختمان بوم اورد است یعنی بعضی از اجزاءو مصالح ساختمان از محیط ساخته شده،سوم معمار برای انکه محیط داخلی ساختمان را هماهنگ با محیط خارجی کند در طبقات بالا مبادرت به کاشت درختچه و گل نموده است ، طراح در این کار حتی سعی کرده تا رنگ بنا همگن با محیط اطراف خود باشد. وسعت دید در این بنا با تعبیه پنجرهها و بالکنهای زیاد قابل توجه است و هیچ یک از عناصر محیط تخریب نشده .

لینک

/ 0 نظر / 77 بازدید