آشنایی با تاریخچه پل در ایران(مهسا زمانی-کاردانی عمران-آب)

امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند.واژه پل که در پهلوی به صورت (Puhl) آمده، در زبان فارسی به صورت پول نیز به کار رفته است.ساخت پل‌های سنگی به دوران قبل از رومی‌ها برمی‌گردد که در خاور میانه و چین پل‌های زیادی به این شکل برپا شده است.در ایران نیز ساختن پل‌های کوچک و بزرگ از زمان‌های بسیار قدیم رواج داشته و پل‌هایی نظیر سی و سه پلپل خواجو و پل کرخه بیش از 400 سال قدمت دارند.
علت انتخاب این مطلب آشنایی بیشتر با تاریخچه ی پل در کشورمون ایرانه،در اکثر مطالب  عمرانی به تفسیرسازه های جدید و مدرن امروزی پرداخته شده است و نگاه کمرنگی به گذشته و تاریخچه ی اونها شده،مطلبی کهارائه شده نسبت به تمدن کهن ایران عزیز بسیار ناچیز است اما میتواند تلنگری باشد برای یادآوری سالهای دورصنعت ساخت پل در ایران.
/ 0 نظر / 69 بازدید