ربات های سازنده (یاسرفلاح - کارشناسی ارشدعمران-مهندسی ومدیریت ساخت )

 

 TERMESرباتی است که محققان دانشگاه هاروارد باالهام ازروش ساخت وسازگروهی مورداستفاده توسط موریانه هاساخته اند.اندازه هرربات 175 میلی متراست وعرض آن 100 میلی متر و وزنش 810 گرم میباشد.واحدهای کارگربه یک بازوی موتوری وپنجه به منظوربلندکردن وجابجایی بلوک بایک قفسه خالی که درپشت ربات نصب شده است مجهزشده اند.این ربات ها اولین گام درجهت تولید نیروی کار رباتیک محسوب میشوند.ازاین تکنولوژی میتوان درمحیط های پرخطربرای جلوگیری ازتلفات نیزاستفاده کرد

تلفیق علوم مکانیک وکامپیوتر برای ایجاد سازه های پیچیده عمرانی,این مهم رایادآورمیشود که صنعت ساخت,ترکیبی ازتخصص های مختلف مهندسی است که ضرورت نیاز به مدیریتی جامع وکارآمد را می طلبد

لینک

 

/ 1 نظر / 58 بازدید
سیدمهدی موسوی

جالب و مفید بود.توضیحات بیشتر ارائه میشد یهتر بود