مثالهایی از سازه های کش بستی (آزاده کاشانی - کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری)

این مطلب تکمیل کننده پست قبلی خانم آزاده کاشانی است که در تاریخ 3 آبان منتشر شده بود.

معرفی دو ساختمان که درساختارشان سازه های کش بستی دارند.

با توجه به درخواست بچه ها من مطالب بیشتری در مورد  این نوع سازه پیدا کردم. به نظرم سازه زیباییه ودارای تنوع کاری بسیار زیادی هست.امیددارم بتونیم در طراحیامون ازش استفاده کنیم به عنوان المان ورودی یا در طراحی داخلی به عنوان المان تزیینی یا به عنوان سازه سقف

http://zouk.ir/memari/tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C

 

195463469485970151150020121081514

http://g-eng.ir/forums/thread5731.html

/ 0 نظر / 98 بازدید