سازه فضاکار (الهام صالحی مهربان -مهندسی عمران-عمران)

با پیشرفت علم و تکنولوژی و مهم بودن عامل زمان و همچنین اهمیت سازه های سبک در امر مهندسی اهمیت سازه هایی با این مشخصات افزایش می یابد سازه های فضاکار سازه هایی پاسخگو به این نیاز ها دارای سیستم های اسکلت فلزی با صلبیت زیاد هستند که اشکال متنوعی دارند مانند مسطح دو یا چند لایه  جلبک ها گنبدها و.... این  سازه ها رفتاری  سه بعدی دارند و  دارای اعضای مستقیم با اتصالات صلب یا مفصلی هستند انواع سازه های فضاکار عبارتند از : 1-شبکه های تخت : که ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه هستند و شبکه های مسطح دارند. مورد استفاده این شبکه ها در آشیانه هواپیما میباشد
و 2- شبکه چیلک : که در یک جهت دارای انحنا هستند و اغلب به صورت ترکیبی استفاده می شوند  انواع چیلک ها عبارتند از : اریبی - سهمی گون - هذلولی گون وغیره.
از امتیازات این سازه ها میتوان به زیبایی مقاومت  وزن کم و پیش ساخته بودن اشاره کرد
از آنجا که  عامل زمان اهمیت بیشتری یافته و باعث روی آوردن به سازه های پیش ساخته شده است، همچنین با افزایش جمعیت،جوامع بشری علاقه به داشتن فضاهای بزرگ بدون حضور ستون های میانی از جمله مراکز خرید و سوپرمارکت ها، مساجد، پل ها و سازه هایی که در مدار زمین قرار می گیرند نظیر بشقاب مخابراتی میتوان گفت
این نوع سازه ها بدلیل اشکال بسیار متنوع از جمله گنبدی، چلیکی، قوسی، شبکه ای مسطح دو یا چند لایه و ...دارای جذابیت فراوان هستند . در اینجا  سعی شده است کلیاتی مفید و قابل کاربرد در زمینه سازه های فضاکار اجمالا بیان شود تا مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد
لینک
/ 0 نظر / 72 بازدید