پنل های بزرگ بهبود یافته (مهدیس مرادی عزت پناه ـ مهندسی عمران ـ عمران)

در سیستم پانل های بزرگ بهبود یافته، سعی شده است با تدابیری حجم عملیات اجرایی در کارگاه به کمترین مقدار برسد و از قالب بندی اتصالات در کارگاه تا حد امکان جلو گیری شود. در این سیستم پانل های پیش ساخته با طول کمتر از 8 متر، مساحت کمتر از 30 مترمربع  و ضخامتی بین 12 تا 15 سانتی متر طراحی و ساخته می شوند. در برخی موارد کفشک های پیش ساخته بتنی نقش شالوده را ایفا می کنند و کلاف های بتنی پیش ساخته که رابط بین شالوده ، کف و دیوارهای ساختمان هستند، روی کفشک ها قرار داده می شوند. کف های پیش ساخته توسط بتن ریزی درجا با بتن خود تراکم در محل تعبیه میلگردهای اتصال در هر دوقطعه ، به کلاف روی شالوده متصل می شوند. دیوار های سازه ای (عناصر باربر قائم و جانبی) که پانل های پیش ساخته هستند، با بتن ریزی درجا به کلاف و کف متصل می شوند؛ اتصال بین پانل های دیواری مجاور نیز با بتن ریزی درجای بدون قالب، توسط بتن خودتراکم، تأمین می شود. و در آخر سقف های پیش ساخته ی طبقات نیز با دیوارهای پیش ساخته ی پایین و بالای سقف به یکدیگر متصل می شوند.
حرکت به سوی صنعتی شدن به پیشرفت همپای تمام صنایع از جمله صنعت ساختمان نیاز دارد. تجربه جهانی نشان داده است در زمان هایی که نیاز به ساخت تعداد زیادی ساختمان و مسکن وجود دارد، تنها انبوه سازی به شیوه های صنعتی قادر به انجام چنین پروژه هایی خواهد بود.از این رو مفید دیدم تا نظر هم رشته ای های خودم رو به این مبحث معطوف کنم.
/ 0 نظر / 101 بازدید