جزوه کارگاه مدیریت وکنترل پروژه مهندس علی عطایی(علی مرادی- ارشد معماری )

مدیریت پروژه جزء مباحثی است که سراسر زندگی ما را فرا گرفته ، هر تصمیمی که با خودمان برای انجام کارها در زندگی شخصی یا اجتماعی میگیریم تا وظایفی که از نظر شغلی به عهده ما گذاشته می شود را شامل می شود.از تعیین پروژه ای که قصد انجام آن را داریم تا مشخص کردن مراحل پروژه محدوده آن و میزان انرژی و زمانی که به آن اختصاص می دهیم . به دلیل اهمیت این موضوع هم در سطح دانشگاهی و هم در سصح اجتماعی به آموزش آن پرداخته می شود.
 این مطلب جزوه ی یکی از این کارگاههای آموزشی است که توسط مهندس علی عطایی در شرکتهای صنعتی و بازرگانی برگزار شده است و می تواند به عنوان خلاصه ای از این موضوع مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.
/ 1 نظر / 49 بازدید
یونس دادبخش

خوب بود و کاربردی