فوم پلی یورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان (مریم مروی-عمران عمران)

چکیده

فوم پلییورتان که یک فراورده نفتی است، به عنوان بهترین عایق حرارتی در صنعت ساختمان کاربرد دارد، ولی به دلیل گرانی نسبی تا کنون استقبال چشمگیری در صنعت ساخت کشور از این محصول نگردیده است. در صورت معرفی و توجیه کاربرد فوم پلییورتان و منافع اقتصادی استفاده از آن در دراز مدت میتوان از آن بخوبی بهرهمند گردید. این مقاله به فوائد فوم پلی یورتان و استفاده از آن در صنعت ساختمان اشاره دارد. همچنین با تاکید بر خواصشیمیایی و فیزیکی فوم پلییورتان به تشریح استفاده از آن به جای دوغاب ماسه سیمان در اجرای نماهای ساختمانی می شود.

لینک

/ 2 نظر / 82 بازدید
میلاد پورشعبان

سلام اینگونه مصالح باید جایگذین مصالح قدیمی ترشود

مریم عزیزی

جایگزین کردن مصالح حاصل از فناوری های نوین ساختمان امری اجتناب ناپذیر است به شرط اینکه در زمان اجرا و بهره برداری عملکردها و هزینه های به صرفه تر و مناسب تری داشته باشد.و جایگزین شدن مصالحی به جای ملات ماسه و سیمان در جای خودش جالب و مفید است. مچکرم مریم جان