سقف تیرچه بتنی با بلوکه سفال (مازیار احسانی پور - ؟؟؟)

این سقف دارای وزن متعادل در محدوده وزن سقف های کرومیت است. قیمت تمام شده این سقف معمولا پایین است.به دلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقف های کرومیت و کامپوزیت دارد.از لحاظ عایق صوتی و حرارتی بهتر عمل میکند.نقاط ضعف مشهودی نمی توان برای این نوع سقف در نظر داشت.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af6615be10c712&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254386542&sads=uZT84GlPFMAF2XGQBbpu6ahHAK0
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af6615be10c712&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254387616&sads=ItWZeamf6uk12mq0HXO7RKl_Nyk
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af6615be10c712&attid=0.3&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254389526&sads=4IAUN9sPe6061nF-5JKlZX9fbmo
/ 0 نظر / 185 بازدید