پودر آلومینیم پولکی( سعید رحمانی فرد -کاردانی عمران ساختمان بتنی)

در صنعت مدرن ساختمان عایق سازی و سبک سازی بنا به همراه افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. بتنهای سبک انتخاب مناسبی به عنوان مصالح نوین ساختمانی می باشند.پودر آلومینیوم پولکی(فلیک) که به عنوان عامل حباب زا در ساخت بتنهای سبکAAC وCLCگازی مصرف می شود، تا به حال از کشورهای دیگر وارد شده است. با افزایش محدودیت در واردات این ماده، مطالعات اولیه طرح در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. پس از ثبت دو اختراع داخلی، خط تولید صنعتی در حال راه اندازی می باشد. دانش فنی کسب شده درقالب دو روش تولید می باشد. در روش اول با آسیاب ذرات آلومینیوم در فاز آلی، پودر آلومینیوم تولید می شود. در روش دوم با آسیاب ذرات آلومینیوم در فاز آبی ودر حضور عامل بازدارنده برای جلوگیری از واکنش آلومینیوم با آب، خمیر آلومینیوم تولید خواهد شد. نوع و کیفیت این عامل حباب زا تاثیر چشمگیری بر مقاومت، ضریب هدایت حرارتی، وزن مخصوص و سایر مشخصات بتن سبک دارد. هدف این مقاله، بررسی دو روش تولید و نقش این عامل حباب زا، بر کیفیت و خواص بتن سبک است.
 
 دلیلی که این موضوع را انتخاب کردم به خاطر این است که ما در آینده که تولید این بتن سبک بیشتر شد در صنعت ساختمان و کارهای عمرانی به خاطر وزن مخصوص و مقاومت بتن سبک ؛ میتوانیم بیشتر از این بتن سبک استفاده نمود.این پودر توسط آقای مهدی عشقی مراد طی پنج سال و با آزمایشات متعدد ساخته شد . وهرکسی که می خواهد در مورد این موضوع بیشتر بداند درمنبع موجوداست.
/ 0 نظر / 45 بازدید