کاربردهای تکنولوژی:RFID در صنعت ساخت و ساز (محمد امین دانا-کاردانی معماری)

تأثیرات فناوری اطلاعات در جنبه‌های مختلف زندگی بشر، موفقیت کاربرد ابزارهای مختلف این فناوری در مدیریت پروژه‌ را نوید می‌دهد. RFID که سرنام Radio Frequency IDentification است و به برچسب هوشمند معروف است، بیانگر سیستم‌هایی است که از امواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده می‌کنند. بررسی کاربردهایی مانند ردگیری و مکان‌یابی، مدیریت زنجیره‌ی تأمین و لجستیک، ثبت تردد قطعات، کنترل کیفیت، کنترل عملیات اجرایی، مدیریت نگهداری، ردگیری و ایمنی کارگاه مورد توجه قرار گرفته داده است این برچسب‌ها محتوی ریز تراشه‌های الکترونیکی و آنتن‌های بسیار کوچکی هستند که انتقال اطلاعات ریزتراشه توسط آنتن مذکور انجام می‌شود. این برچسب‌ها علاوه بر گزارش وضعیت کنونی جاندار یا شیء می‌توانند اطلاعات مختلفی در رابطه با آن را نگهداری کنند. من این مطلب رو انتخاب کردم چون در زمانه حال با وجود گستردگی کارها و کمبود زمان و دقت بالاتر  باید به وسیله دستگاهی   الکتریکی و کامپیوتری که خطا کم تری دارد استفاده شود.برخی موانع استفاده از RFID که توجه به آن‌ها سبب کاهش ریسک و انجام پروژه‌های موفق‌تر خواهد شد، عبارتند از:1-پراکندگی/2-نبود عامل غالب برای اجبار به استفاده ازRFID/تبادل اطلاعات بین پروژه‌های عمرانی,..

لینک

/ 0 نظر / 88 بازدید