بتن خود تمیز شونده (سمیه کریمان – ارشد معماری )

آلودگی و زنگار بستن سطوح بتنی موجب بد منظر شدن چشم اندازهای شهری می شود . پوشش های قدیمی حفاظت بتن از این آلودگی ها که برای اینکه بتوانند در برابر آثار ناشی از هوازدگی و سایش از مقاومت کافی برخورددار باشند ، ضخامت زیادی داشتند که با مرور زمان در اثر تابش پرتوهای فرابنفش آفتاب دچار تجزیه می شدند. بتن های نسل جدید از نوع فتو کاتالیتیک هستند که از این قابلیت برخورددارند تا عوامل واکنش گر و ملزومات واکنش های شیمایی منجر به تجزیه و نابودی بسیاری از مواد آلی و غیر آلی و آلاینده های محیطی را فراهم کنند. این ویژگی با لحاظ کردن نانو ذرات فعال در طرح اختلاط بتن و آمیخته شدن آن ها با دیگر مواد اصلی و بنیادی بتن ممکن می شود . ذرات دی اکسید تیتانیوم مخلوط شده و زمینه ساز شکل گیری فرآیند فتو کاتالیتیک می شوند که سرانجام به اکسید شدن و تجزیه کثیفی ها و دیگر مواد آلاینده نشسته بر سطح بتن و تبدیل آن ها به مواد بنیادین غیر آلاینده شان می شوند.
امروزه شاهد حضور بتن در جای جای فضای شهری و ساخت و ساز ها هستیم و به طبع آن آلودگی و زنگار بستن سطوح بتنی موجب بد منظر شدن چشم اندازهای شهری می شود. هدف از انتخاب این موضوع علاوه بر تمیز نگه داشتن منظر شهری تاثیر مثبت آن بر محیط زیست نیز می باشد......شاید که راهکار کوچکی برای فرار از این همه آلودگی باشد.
/ 3 نظر / 102 بازدید
نسرین جعفری

در صنعت ساخت وساز مهم ترین مسئله بتن خوب است.

فرزانه عروجی

با توجه به هزینه های بالای نظافت نما در ساختمان ها اجرای این بتنها اهمیت بالایی دارد. یکی از مشکلات استفاده از بتن در نما مسئله تمیزی آن میباشد با مصرف این بتنها به نظر میرسد با کمترین هزینه میتوان نماهای تمیز در سطح شهر داشت.

فاطمه کماری

علیرغم آگاهی به این مسئله که عدم استفاده یا کاربرد کمتر از مصالح تولید کننده کربن یکی از اصول معماری پایدار است اما استفاده از بتن گویی اجتناب ناپذیر است. شایداضافه شدن این مزیت موجب پوششی جهت کاستن تآثیرات سوء آن باشد.