معماری دینامیک (آرمین صفریان-کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان)

نحوه ساخت:
این بنا اولین ساختمان خواهد بود که به صورت کامل در کارخانه ساخته می شود. واحدها بصورت مجزا با تمام تأسیسات الکتریکی، مکانیکی، تهویه مطبوع و ... در کارخانه تکمیل و ساخته می شوند و سپس روی هسته مرکزی بتنی موجود در سایت نصب می شوند.
با صرفه جویی در هزینه و زمان این نحوه ساخت و اتصال پیش ساخته به هسته مرکزی، مقاومت در برابر زلزله را بسیار افزایش می دهد و تعداد نیروی کار مورد نیاز در سایت نسبت به روشهای متداول از 2000 نفر به 90 نفر کاهش می یابد و زمان ساخت از 30 ماه به 18 ماه می رسد.
در واقع در برج گردان، اولین آسمانخراش کارخانه ای، 90 درصد کارها در کارخانه انجام می شود و روی هسته مرکزی در سایت مونتاژ می شود و هزینه تمام شده آن 23 درصد کمتر از روشهای متداول امروزی ساخت و ساز در محل بنا است. و به جای 2000 نفر 700 نفر در کارخانه در شرایط مطلوب کار می کنند و 90 نفر هم در سایت کار مونتاژ را انجام می دهند.
دلیل انتخاب این موضوع این بوده که برای من بسیارجالب بوده که معماری دینامیک بسیارکاربردی بوده ودرآینده تمام ساختمان ها ازاین نوع بناهااستفاده میکنند
ودرحال حاظردرچین بزرگترین آسمان خراش دردنیاکه 220طبقه هست در7ماه ساخته شده ودر90روزدربنانصب شده هست.

لینک

/ 2 نظر / 37 بازدید
جواد نوری

آرمین مطلب جالبی بود

javad majidi

merc.khob bod