هتل متحرک درآسمان(شیرین ترابی-ارشدعمران-مدیریت ساخت)

آیاتابه حال رویای خوابیدن برروی ابرهاراداشته اید؟پروژه هتل"زندگی درمیانه"این رویارابرای شمابه واقعیت تبدیل خواهدکرد!
این طرح که توسط HKS inc ارایه شده است,درواقع یک هتل متحرک می باشدکه هرکدام ازاتاق های آن درداخل یک کره غوطه وردرآسمان قرارگرفته است.
این هتل به شمااجازه خواهددادکه درکنارآسمانخراش موردعلاقه ی خوددرآسمان بخوابید.اتاق های این هتل توسط کابل های بسیارپرمقاومت درهوامعلق مانده تاامنیت آن راتضمین کند.مطمینا هتلی که دربین زمین وآسمان معلق بوده وشما رادرکنارآسمانخراش محبوبتان اسکان می دهد,اتاق هایش رابه انرزی خورشیدی مجهزنموده,ضایعاتش رابه سوخت تبدیل میکند ودرفضای بلااستفاده بین آسمانخراش ها قرارمیگیرد,می تواندباعث ایجادتحولی درزمینه معماری سبزشود.
نظرنویسنده:دلیل اینکه این موضوع راانتخاب کردم این بودکه هرانسانی ازخوابیدن زیرآسمان آبی ودیدن ستارگان لذت می برد,حتی اگرروی زمین باشد,ولی این هتل این امکان رافراهم می کندکه انسان درارتفاع ودرفاصله ای نزدیکتر به آسمان شاهدستارگان وهم کله شهرورفت آمدهاراازبالا نظاره گرباشد.
به نظرمن پروژه ی جالبی است,ولی درمورده اینکه مسافران چگونه وارداتاقهایشان می شوندچیزی گفته نشده که ازنقاط ضعف این مطلب است.
/ 3 نظر / 73 بازدید
فرزانه قباخلو

خیلی جالب بود پیشرفت تا کجاها

صالح معینی پور

سلام سال نو مبارک درمورد ورود مسافر به این اتاقها بگم : اتاقها از طریق کابلها به ساختمون هتل منتقل میشه و مسافرین در اونجا پیاده و یا سوار میشن سختی این مسئله در هر ورود یا خروج از امتیازات منفی اونه اما از جذابیتهای دیگش چیزی کم نمیکنه

نسرین نوروزی

ممنون ازمطلب خوبتون. درتکمیل حرفاتون بهتره بگم که اتاق ها آب وبرق کافی دارند و برق اتاقها توسط فتوولتائیک ها تامین میشه و برای کاهش آب مصرفی از سرویس بهداشتی خشک استفاده میشه. و پس از اجرای طرح, این هتل به شهرهای مختلف برده میشه تا تجربه ای جدید برای مسافران شهرهای مختلف باشه.