قنات گناباد (حامد روغنچیان-کاردانی ساختمانهای بتنی)

قنات گناباد قدیمی ترین و ژرف ترین قنات دنیا می باشد.این قنات از دوره هخامنشیان تاکنون عامل حیات در شهر کویری گناباد بوده است. طول این قنات به 33113 متر می رسد و دارای 470 حلقه و عمق چاه مادر ان به  280 تا 300 میرسد. ناصر خسرو قبادیانی نخستین کسی است که در سفرنامه خود به توصیف ان پرداخته  است. دلیل من برای انتخاب این مطلب این بود که بیشتر تاریخ عمران و معماری ایران اشنا بشیم.

لینک

/ 3 نظر / 60 بازدید
فرشاد بهمن آبادي

سلام مطلب بسيار خوبي بود . واقعا نحوه كندن چاه به طول 33 هزار متر در آن زمان كار بسيار پيچيده اي بوده كه اين مطلب يكي از جالبترين بخش پروژه شما بود .

ليلا موحدي صديق

با اجازه اضافه ميكنم از میان اراضی کوی شرقی گناباد (قصبه شهر سابق) در سمت جنوب غربی از محلی معروف به برج علی ضامن، از داخل رسوب‌های ریز دانه آغاز شده و بطول کلی 331 هزار و 33 متر در یک رشته اصلی به نام قصبه و چهار رشته منشعب به نام دولاب کهنه، دولاب نو، رشته فرعی اول و رشته فرعی دوم قصبه جریان دارد. رشته اصلی قصبه که 131هزار و 35 متر طول دارد و در امتداد دره پرآب خانیک حفر شده. چاه‌های قنات قصبه به دو صورت چاه‌های کم عمق و عمودی و چاه‌های عمیق و پله ای هستند، به این معنی که ابتدا هفتاد تا یکصد متری چاه عمودی حفر شده و سپس با زاویه قائمه در کف آن کانالی افقی و بلند هوا، به سمت مسیر قنات بطول سه تا پنج متر حفر شده و مقنی به تعداد هر چاه چرخی در انتهای کانال‌های افقی و بر فراز چاههای عمودی استوار می‌کرده، خاک ارسال شده از عمق را کارگران از طنابی به طناب دیگر می‌بستند این نوع چاه‌ها به دو منظور حفر شده اند: 1- اینکه در موقع حمله و هجوم دشمن نتوانند قنات را کور کنند، چون در نهایت جلوی کانال‌های افقی بسته می‌شد و دیگر اینکه از وزن طناب‌ها بکاهند زیرا اگر مثلا در چاه 300 متری بخواهند از یک ریسمان و یک چرخ استفاده کن

فاطمه تاجیک

سلام متن خیلی جالب بود [دست] من ازاین مکان اطلاعی نداشتم و برام خیلی جذاب و جدید بود حتما سعی میکنم برای بازدید برم ممنون[گل][خداحافظ]