تکنوپلیس سنگاپور - توسعه پایدار(پریسا ایلخانی-کاردانی معماری)

ساختمان 123 هزار مترمربعی که در سنگاپور قرار دارد توسط معمار معروف kisho kurokawa طراحی شده است . این ساختمان دارای ویژگی های خاصی بوده که آن را نسبت به سایر ساختمان ها متمایز کرده است. از جمله ی ویژگی های آن:
1. وجود منطقه بندی عمودی 
2.ساختار این ساختمان بسیار پیشرفته بوده و تنها شامل یک ستون اصلی بتنی است که باعث ایجاد فضای آزاد بیشتری می باشد .
3.سیستم تهویه طبیعی آن ( کارکرد این سیستم تهویه طبیعی به این صورت است که هوای آلوده ی خارجی نمی تواند به داخل نفوذ کند حتی اگر پنجره ها باز باشند.وقتی نور خورشید به ساختمان می تابد ، هوای گرم خارجی به دیواره ی دو لایه برخورد کرده و بین دو لایه رفته و از طریق فیلتر زئولیت از لایه تخلیه می شود.)
4.بازیافت آب باران: برای سیفون و آبیاری درختان باغ آسمان (آب باران از پیاده رو ها جمع آوری می شود.)
5.سقف ساختمان از پانل های خورشیدی بوده که با استفاده از انرژی خورشیدی ساخته شده است که باعث عبور بخشی از نور خورشید به ساختمان شده که برای رشد درختان باغ آسمان استفاده می شود.
نظر نویسنده: کارکرد این ساختمان بسیار جالب بوده که در اینجا فقط به تعداد کمی از ویژگی های آن پرداختیم . یکی از برترین ویژگی های آن سیستم تهویه آن بوده که بسیار حائز اهمیت است . این سیستم می تواند در شهر های پر جمعیت که هوای آلوده ای دارند استفاده شود تا هوای آلوده وارد ساختمان نشود . وجود باغ آسمان که در نوک برج قرار دارد هم به کاهش آلودگی هوا در شهر کمک می کند هم منظره زیبا تری را ایجاد می کند چه بسا که این باغ آسمان هزینه ای از لحاظ آبیاری ونور خورشید هم ندارد به دلیل وجود پانل های خورشیدی که نور آفتاب را برای رشد درختان جمع آوری می کند
/ 0 نظر / 128 بازدید