انواع شمع و مشخصات سازه ای آنها (محمود قاسمی-مهندسی عمران -ساختمان)

در این مقاله میخواهیم درمورد انواع شمع ها و مشخصات سازه ای آنها صحبت کنیم .
شمع ها بر حسب مصالحی که از آن ساخته می شوند ، دارای انواع زیر هستند
الف شمع فلزی
ب شمع بتنی
ج شمع چوبی
د شمع مرکب
که البته هر کدام شامل چند بخش میگردند که در مورد هرکدام توضیح داده شده


/ 0 نظر / 62 بازدید