آموزش نرم افزار Calculux Indoor (الهام هادی بیگی مهندسی عمران-ساختمان)

نرم افزار  Calculux Indoor برای طراحی و سنجش میزان نوری که دریک فضای ساختمان (اتاق یا پذیرایی و...) برحسب استاندارد IES طراحی می کند. روش کار این نرم افزار به این صورت است که با توجه به ابعاد اتاق و یک سری پارامتر ها مثل رفلکس دیوار ها کف و سقف نوع لامپ و نوع منبع استفاده می شود این نرم افزار یک دیاگرام یا توپوگرافی به ما می دهد که بر حسب این مدل ما نور اتاق را طراحی می کنیم. طبق این دیاگرام چک میکنیم آیا میزان نور لامپ و تعدادشعله ها برای این اتاق کافی هست یا نه و در نتیجه باعث کاهش هزینه می شود.
نظر من در باره این مطلب : در ایران به نیاز توجهی نمی شود. میزان نور یک فضا را محاسبه نمی کنند و به صورت تجربی سیم کشی انجام می شود و تعداد لامپ ها را قرار می دهند. با کمک این نرم افزار ما می توانیم هزینه و مصرف انرژی در یک ساختمان را کاهش دهیم و در نتیجه باعث کاهش هزینه تمام شده می شود.
/ 0 نظر / 141 بازدید