نمرات سمینار - درس های روش اجرا، کارگاه تکمیلی و سازه های فلزی و بتنی

روش اجرا-کارگاه تکمیلی-فلزی و بتنی             سمینار شماره دانشجویی ردیف 40% حداکثر نمره -       32 881501126 1 27 891501046 2 0 892501013 3 0 892501025 4 24 892501028 5 30 901501002 6 30 901501005 7 0 901501009 8 0 901501025 9 22 901501033 10 30 901501053 11 30 901501083 12 30 901501085 13 24 911501016 14 23 911501062 15 25 911501099 16 0 901501085 17 16 911501025 18 32 911501076 19 32 912501002 20 0 912501003 21 21 912501004 22 25 912501005 23 0 912501008 24 36 912501009 25 32 912501010 26 17 912501012 27 32 912501014 28 31 912501015 29 30 912501016 30 0 912501018 31 23 912501019 32 0 912501020 33 33 912501022 34 0 912501023 35 17 912501024 36 33 912501026 37 31 912501030 38 0 912501034 39 31 912501035 40 32 912501036 41 33 912501037 42 24 912501039 43 16 912501040 44 16 912501041 45 0 912501045 46 32 912501049 47 0 912501050 48 29 912501051 49 26 912501052 50 30 912501053 51 24 912501054 52 0 912501055 53 32 912501056 54 23 912501058 55 0 912501059 56 0 912501060 57 32 912501061 58 0 912501063 59 0 912501064 60 24 912501065 61 29 912501066 62 24 912501067 63 23 912501069 64 0 912501070 65 0 912501073 66 0 912501074 67 31 912501075 68 30 912501076 69 29 881401110 70 29 881401903 71 28 891401053 72 22 891401086 73 0 891401104 74 23 892401005 75 23 892401006 76 29 892401008 77 29 892401015 78 24 892401025 79 29 901401001 80 29 901401004 81 30 901401005 82 0 901401011 83 28 901401017 84 28 901401025 85 22 901401030 86 22 901401047 87 22 901401053 88 23 901401054 89 30 901401074 90 0 901401077 91 22 901401078 92 23 901401082 93 29 901401092 94

* نمرات در سمت راست درج شده و به درصد می باشد. 

** با تقسیم این نمره به 5، نمره سمینار شما از 8 محاسبه می گردد. این نمره با نمرات امتحان کتبی و تکالیف وبلاگ جمع شده و نمره نهایی شما را تشکیل خواهند داد.

*** اگر در سمینار شرکت کردید و نمره ای در نظر گرفته نشده با من تماس بگیرید.

/ 1 نظر / 76 بازدید
حقدوست

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] سلام دوست ارجمند. ضمن تبریک این ایام مبارک و مسعود، و آرزوی موفقیت برای شما گرامی در ادامه اداره این وبلاگ، [گل][گل][گل] با ***پنج مطلب ناب دیدنی و خواندنی*** به مناسبت این ایام در خدمت شما هستم. [گل][گل][گل] ********** البته توصیه میکنم حداقل بقیه مطالب «صفحه اول» و «صفحه دوم» را هم ببینید. مطمئنا نظرات ارزشمند شما در ارتقاء کیفی وبلاگ مؤثر خواهد بود. http://bia2mofid.persianblog.ir [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]