طرح های پیشنهادی غرفه ایران در اکسپو 2015 میلان ( سیمین عرب - مهندسی معماری)

اینمسابقه با عنوان « طراحی پاویون ایران در اکسپو 2015 شهر میلان - ایتالیابا توجه به شعار اصلی اکسپو ( تغذیه زمین ، انرژی برای حیات ) و شعار فرعیپاویون ایران (غذا و فرهنگ ) » برگزار شد .
قطعه زمینی به ابعاد 1910 متر مربع برای ایران در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است .
از بین 12 شرکت کننده ، مهندسین مشاور نقش جهان پارس با مدیریت حمید میرمیران با ایده اصلی « روایت روند زندگی در فلات مرکزی ایران » برنده طراحی غرفه ایران گردید .
این طرح توسط باغ‌ها ، مزارع و جریان آب که آن‌ها را آبیاری می‌کند و درپایان به شهرستا‌هایی میرسد که محل تجمع مردم در نمایشگاه می‌باشد، تشکیلشده است.
همچنین طرحهای دیگری از شرکت موج نو با ایده « باغ ایرانی وچرخه حیات یک درخت » و آقای مجید ادب با ایده « چهار طاقی و کاروانسرا » ازجمله طرح های پیشنهادی خوب دیگر بودند.
نظرنویسنده : اجرای این پروژه می تواند بیان گر تاریخ ، تمدن و فرهنگ اصیلایرانی باشد ، البته اگر در زمان تعیین شده مدارک طرح ارائه و ساخت غرفه بهپایان برسد ، تا مانند اکسپو 2010 چین به علت انجام ندادن تعهدات زمینغرفه را از ایران پس نگیرند !..
البتهکمک 50 میلیارد ریالی دولت برای ساخت سالن ایران را در این دوره نباید نادیده گرفت .
*
این سایت و شعار اصلی آن میتواند موضوع خوبی برای « پروژه پایان نامه » بچه های معماری باشد

پروژه شرکت نقش جهان پارس

پروژه شرکت موج نو

پروژه آقای مجید ادب

نمونه غرفه های خارجی مانند آلمان

/ 4 نظر / 95 بازدید
امیر ملکشاهی

برای اطلاعات بیشتر از سایت a as architectureبرید و اونجا سمت راست expo رو پیدا کنید فرق اساسی اکسپو ونمایشگاه در مدت زمان دارابودن تم یا موضوع مشخص و سازمان دهی گسترده تر می باشد

امیر ملکشاهی

برای اطلاعات بیشتر از سایت a as architectureبرید و اونجا سمت راست expo رو پیدا کنید فرق اساسی اکسپو ونمایشگاه در مدت زمان دارابودن تم یا موضوع مشخص و سازمان دهی گسترده تر می باشد

عطیه شاپسندی

ممنون از مطلبتون. اجرای این پروژه نشان دهندهی تمدن و تاریخ کشور عزیزمان می باشد ولی هیچ توجهی به دنیای مدرن و صنعت مدرن نشده و مانند غرفه های اکسپو قبل در تمدن و تاریخ غرق شده است.