شیشه های هوشمند (عاطفه بابانتاج شفیعی-کارشناسی معماری-معماری)

حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره‌ها هدر می‌رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بر روی پنجره‌ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره‌های شیشه‌ای در ساختمان‌ها و همچنین در دیوارهای سالن کنفرانس در اداره‌ها به‌کار برده شود. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شیشه‌ای را تصور کنید که قابلیت تغییر از حالت شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می‌توان از این شیشه برای پنجره خانه (در حالت نیاز به ایجاد عدم دید)، برای جلوی فروشگاه‌ها در شب و همچنین حمام استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشه خصوصی، هنوز متداول نشده است اما نمونه‌های زیادی در تمام دنیا وجود دارد. اما پنجره‌های هوشمند موجود، از پنجره‌های الکتروکرومیک گرفته تا پنجره‌های با ذرات معلق، همگی به کمک ما شتافته تا به طریقی هوشمند به کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی کمک کند.

نظر نویسنده : علت انتخاب این موضوع به این علت است که امروزه نقش پنجره ها در ساختمان ها تغییر کرده است.امروزه پنجره ها نقش مهمی در میزان مصرف انرژی در ساختمان دارند.
به همین دلیل استفاده از شیشه هایی که علاوه بر صرفه جویی حداکثری در میزان مصرف سوخت در ساختمان ها ،موجبات راحتی و آسایش زندگی انسان را فراهم می کنند،بسیار مهم است که شیشه های هوشمند هم یکی از این نوع شیشه ها استحدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره‌ها هدر می‌رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بر روی پنجره‌ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره‌های شیشه‌ای در ساختمان‌ها و همچنین در دیوارهای سالن کنفرانس در اداره‌ها به‌کار برده شود. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شیشه‌ای را تصور کنید که قابلیت تغییر از حالت شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می‌توان از این شیشه برای پنجره خانه (در حالت نیاز به ایجاد عدم دید)، برای جلوی فروشگاه‌ها در شب و همچنین حمام استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشه خصوصی، هنوز متداول نشده است اما نمونه‌های زیادی در تمام دنیا وجود دارد. اما پنجره‌های هوشمند موجود، از پنجره‌های الکتروکرومیک گرفته تا پنجره‌های با ذرات معلق، همگی به کمک ما شتافته تا به طریقی هوشمند به کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی کمک کند.
نظر نویسنده : علت انتخاب این موضوع به این علت است که امروزه نقش پنجره ها در ساختمان ها تغییر کرده است.امروزه پنجره ها نقش مهمی در میزان مصرف انرژی در ساختمان دارند.
به همین دلیل استفاده از شیشه هایی که علاوه بر صرفه جویی حداکثری در میزان مصرف سوخت در ساختمان ها ،موجبات راحتی و آسایش زندگی انسان را فراهم می کنند،بسیار مهم است که شیشه های هوشمند هم یکی از این نوع شیشه ها است
 
/ 0 نظر / 65 بازدید