تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی (علیرضا حبیبی - ؟؟؟)

مراحل کاری تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

1- از چه زمانی آب به فاضلاب تغییر ماهیت می دهد

2- معرفی انواع فاضلاب

3- چرا فاضلاب را باید تصفیه نمود؟

4- انواع فاضلاب صنعتی یا شهری

5- انواع تصفیه فاضلاب صنعتی یا شهری

6- مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی یا شهری

7- مواد شیمیایی مصرفی در فاضلاب صنعتی یا شهری

8- طراحی تصفیه خانه

9- موارد استفاده از فاضلاب تصفیه شده صنعتی یا شهری و استانداردهای جهانی آن

10- معرفی و شناسایی تمام قسمت هایی که در یک تصفیه خانه فاضلاب از ابتدای ورود فاضلاب به تصفیه خانه تا فاضلاب تصفیه شده و مصرف آن

/ 1 نظر / 205 بازدید
نفیسه دولتی

اگر در مورد هر کدام از این موارد توضیح میدادید بهتر بود .مخصوصا برای هم رشته های خودمون