پی کنی و پی سازی (سید محمد سید محمدی – مهندسی عمران-عمران)

وظیفه اصلی پی تحمل بار اصلی ساختمان به صورت نقطه ای و گسترده می باشد. پی کنی و پی سازی دو موضوع جدا از هم می باشد. برای زمین هایی که دارای استحکام مناسب می باشد و زمین می تواند بار تحمل کند با پی کندن پی را می سازیم و سپس بتن مگر می ریزیم و بار ستون ها به پی وارد می شود. برای زمین هایی که دارای استحکام خاک مناسب نمی باشد با قالب بندی چوبی و فلزی و یا آجری پی را می سازیم و سپس بتن مگر می ریزیم. برای اینکه  پی ها بهم متصل شود تا به صورت یک پارچه بتواند نسبت به هم تغییر شکل دهند به وسیله شناژ بهم وصل می شوند.
دلیل انتخاب این موضوع این بود که اطلاعات خوبی راجعبش داشتم قبلا هم در مقطع کاردانی پروژه ای تحت این عنوان داده بودم به همین دلیل تونستم پروژه ای جامع به شما ارائه دهم. نقاط قوت این می باشد که مطلب با جزئیات ارائه شده است نقطه ضعف آن نیز کمبود عکس است.

/ 0 نظر / 36 بازدید