تعریف ساختمان(علی چراغی-کاردانی-عمران اب)

ساختمان : عبارت است از بنائی که بوسیله دیوار از دیگر بناهای همجوار خود ، یک بنای مستقل و مجزا و استواری را تشکیل می دهد و شامل یک یا چند اطاق و یا هر نوع فضای مسقف دیگر می باشد که بمنظور سکونت ، کسب و یا استفاده توأم و یا دیگر مقاصد ساخته شده باشد . منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودی و خروجی مستقل به گذرگاه عمومی و منظور از جدا بودن و داشتن دیوارهای خارجی مشترک یا مستقل است.

هزینه ساختمان : عبارت است از مجموع عملیات اساسی تکمیل بنا تا هنگامی که ساختمان آماده اشتغال و سکونت می گردد این ارقام شامل هزینه نقشه ، تهیه پروانه ساختمان ، و مصالح ساختمان ، وسائل و ابزار کار و کارگر ، حق الزحمه معمار ، هزینه تأسیسات حرارت مرکزی ، روشنائی ، آب و فاضلاب می گردد.به معنای کلی هر سازه ای را میتوان ساختمان نامید. در اینجا منظور از ساختمان بناهای ساخته شده با مصالح بنایی میباشد .ساختمان سازه ای است که برای سکونت وبه عنوان سر پناه یا برای کار ساخته میشود . ساختمان ها از لحاظ کاربرد به انواع ساختمان های مسکونی- اداری-بیمارستان ها-مدارس و مکان های عمومی مانند باشگاه ها و ورزشگاه ها و... میباشد.ساختمان سازی فرایندی زمان بر میباشد اما در دهه ی اخیر با استفاده از قطعات پیش ساخته توانسته اند ساخت ساختمان ها را سرعت ببخشند.
/ 1 نظر / 84 بازدید
سینا ارکان

مطلب اولیه و خوبی درباره ی تعریف ساختمان داده شده است جالب بود