سمینار و پروژه مناقصه

دانشجویانی که به عنوان قسمتی از ارزشیابی دروس خود موظف به ارائه سمینار و یا انجام پروژه مناقصه هستند می توانند لیست موضوعات سمینار و همچنین لیست شرکتهای علاقه مند به شرکت در مناقصه را در لینکهای زیر ببینند. بدیهی است غیر از موارد خاص گروه یا شرکت جدید ثبت نخواهد شد. دانشجویانی که فرمهای مربوطه را قبل از زمان تأیین شده فرستاده اند اما نام شرکت و یا موضوع سمینار خود را در لیست نمی بینند برای هماهنگی در اولین جلسه کلاسی به من مراجعه کنند.

سمینار

پروژه مناقصه

/ 0 نظر / 36 بازدید