هتل شناور (ساناسیس ماکارادی- عمران - کارهای عمومی ساختما ن)

هتلی باورنکردنی که روی آب شناور است!
پروژه هتل ارک توسط یک شرکت روسی با کمک معماران اتحادیه بین المللی در راستای امداد حوادث و سوانح  احتمالی در مقابله با سیل، زلزله و طوفان طراحی شده است. این هتل گنبدی شکل با طاق های چوبی، فلزی و  الیه های پالستیکی که به جای شیشه در آن جای گرفته است دارای سیستم تامین تغذیه بدون وقفه ، ذخیره و تبدیل  واحدهای انرژی بوسیله منابع از خورشید و باد و باران نیز می باشد که بهره برداری از سیستمهای روشنایی،  حرارتی و برودتی آن نیز از این منابع تامین می گردد لینک

/ 1 نظر / 46 بازدید
جواد نوری

برام جالب بود