پارک علم و تکنولوژی قطر (QSTP) -(پریسا دهلقی-ارشد معماری)

شهرکهای  علمی  و تحقیقاتی  و پارکهای  علم و فناوری  ایده جدیدی  است که با هدف  توسعه تکنولوژی  و ایجاد شرایط مناسب جهت دستیابی سریعتر  به نوآوریها  و فناوریهای برتر ایجاد شد و به دنبال آن بر خواستن  موج انقلاب  الکترونیک از این پارک ،  جایگاه  و اهمیت آن در جمال  صنعتی روز به روز  توسعه تعاریف  متفاوتی دارند  ، همچنین نقش  و جایگاه  آنها با توجه به توانائیهای  توسعه تکنولوژی در هر کشور ، اهداف ، سیاستها  و زیر ساختهای  توسعه ای در آن کشورها ارتباط  مستقیم دارند . امروزه به دلیل تحولات  شدیدی که در فناوریهای  اطلاعاتی  در حال  شکل گیری است با توجه به  اینکه پارک  علم  و فناوری  یکی از مهمترین مؤلفه های نظام  ملی  نوآوری شناخته  شده است  . مشاهده  حرکت سریع  جوامع  در حال  توسعه، به سوی  ایجاد و بهره برداری  از این پارکها  هستیم . در این مقاله  سعی بر این شده است تا به بررسی جایگاه پارکهای  علم  و فناوری  و  نقش فرآینده آن در جوامع  در حال توسعه امروزی  و میزان تأثیر  عملکرد  آنها در  جهت رفع  موانع و  مشکالات موجود  در سر راه اهداف  و سیاستهای  این جوامع پرداخته شود .

لینک

/ 2 نظر / 251 بازدید
مریم رستمی

وجود شهرک ها و پارکهای اینچنینی در کشور ما که از جمله کشورهای در حال توسعه هستیم واقعا" مورد نیازه.

پریسا دهلقی

بله همینطوره خانم رستمی.طراحان ما باید به این مقوله اهمیت زیادی بدن.