کوپلر ( وصله مکانیکی) coupler (رضا اثباتی کارشناسی نا پیوسته عمران-عمران)

مزایای استفاده از وصله ی مکانیکی
وصله مکانیکی و کوپلر و مزایای کوپلر (وصله ی مکانیکی) و کوپلینگ میلگرد
کاهش وزن-تراکم و سطح مقطع ستون
1-کاهش وزن کلی سازه:
بدلیل پائین بودن چگالی بتن نسبت به آرماتور استفاده از وصله ی مکانیکی موجب کاهش محسوسی در وزن سازه می شود.
2-کاهش تراکم آرماتور در مقاطع اتصال:
کاهش تراکم آرماتور خود موجب بتن ریزی مطلوب و کاهش تعداد خاموت های مصرفی می شود.
3-کاهش سطح مقطع ستون و در نتیجه کاهش بتن مصرفی و وزن آرماتور:
بدلیل کاهش تراکم و پائین آمدن میزان فشردگی می توان سطح مقطع ستون را پائین آورد،بدینوسیله زیر بنا افزایش می یابد و مهمتر از آن کاهش چشمگیر وزن سازه و در نتیجه مقاوم سازی آن را خواهیم داشت.
در امتداد هم قرار گرفتن آرماتورها و پائین آمدن زمان انجام پروژه و ..... 
به نظر من روش سنتی که در ایران انجام می شود در بعضی موارد خطرناک است و امیدوارم هر چه زودتر این روش جایگزین شود
/ 0 نظر / 45 بازدید