سیستم EFTE (رضوان نقیبی - مهندسی تکنولوژی معماری)

این سیستم تشکیل شده است از بالشتک های بادی که توسط پروفیل های اکستروژن شده آلومینیومی، مهار می شود و به وسیله ی یک سازه ی سبک وزن نگه داشته می شوند. این بالشتک ها به منظور عایق شدن و تأمین مقاومت در برابر باد با فشار کم هوا باد می شوند.این سیستم پوشانه ی، فرصت های بی مانندی را در مسیر توسعه ی پوسته ی اقلیمی برای طراحان فراهم می کند.

نمونه سازه ساخته شده: سالن شنا المپیک پکن

/ 0 نظر / 141 بازدید