پدافند غیرعامل (محمد قاسمی - عمران - عمران)

پدافند غیرعامل : یا دفاع غیرعامل (Passive Defense):

به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن می‌باشد. در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند در حالیکه در پدافند عامل مانند سیستم‌های ضدهوایی و هواپیماهای رهگیر، تنها نیروهای مسلح مسئولیت برعهده دارند.

بکارگیری استراتژی پدافندغیرعامل درپروژه های عمرانی وصنعتی:

 از آنجاییکه تهدید یک عنصر پویا و جامع است بر همین اساس لازم است دفاع متناسب با آن طراحی شود و باید انواع تهدیدات با استفاده از تکنولوژی برتر و در عرصه های مختلف نظیر اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، بیولوژی و غیره شناسایی گردیده تا بتوان در برابر آن دفاع مؤثر اتخاذ کرد و یا آسیب پذیری را به حداقل رساند. مطالعه آسیب پذیری ها، مطالعه تهدیدات و مطالعه هم افزایی آسیب پذیری و تهدیدات را می توان از اهداف کلی برنامه های پدافند غیرعامل برشمرد . این مطالعات بررسی و مدیریت ریسک را در زیر ساخت تنظیم می کند و بر اساس آن پیشنهادهای اجرایی را در جهت کاهش آسیب پذیری ها ارائه می دهد . به منظور انتخاب روش پدافند غیر عامل در هر طرح چه در مرحله طراحی و چه در مرحله بهره برداری نیاز به اطلاعاتی از محل و موقعیت پروژه، نوع فعالیت و محصول پروژه، درجه اهمیت پروژه، شناسایی و تقسیم بندی نوع خطرات و حملات تاثیرگذار بر محصول یا روند تولید و نحوه تاثیر آن مخاطرات می باشد تا بر اساس آنها روش مناسب پدافند غیر عامل انتخاب شود .

/ 0 نظر / 194 بازدید