لزوم تغییرنگرش عملیات عمرانی کاهش اثرات زیست محیطی آرمین صفریان-کاردانی عمران)

پروژه‌های عمرانی که در داخل و حومه شهرها و نیز در مناطق کوهستانی و دشته ها که از منظر پوشش گیاهی و جانوری و ارزش زیست محیطی دارایخطرات بالقوه و بالفعلی هستند ،به منظور مقابله با خطرات پیش گفته  بنا به شرایط موجود دو راه حل  زیر پیشنهاد می شود:
اول این که می بایست روند عملیات اجرایی و احداثی پروژه‌های عمرانی مد نظر  را متوقف کرد ناگفته پیداست در کشورهای در حال توسعه مانند ایران  امری پر هزینه، زمان بر و ثقیل  است.
دوم  اینکه پیش  از احداث پروژه‌های عمرانی با ارزیابیهای زیست محیطی، اثرات سوء آن پروژه بر محیط زیست  را بررسی و وزن دهی کنیم که نتیجه آن انتخاب  نقاطی با حداقل تهدید  برای محیط زیست و بیشترین کاربرد از لحاظ علمی و تکنولوژی به لحاظ احداث پروژه می باشد.. بطور مثال در هنگام طرح یک راه اگر عوامل اکولوژیکی جانوران و گیاهان مورد توجه قرار نگیرد چه بسا ساخت این راه بزرگترین ضربه را به محیط زیست منطقه بزند که بالتبع اثرات آن در دراز مدت گریبانگیر حیات انسان میشود. و یا نداشتن یک سیستم پیشرفته آب و فاضلاب در یک کلان شهر موجب شیوع بیماریهای گوناگون حتی در قرن حاضر میشودو همینطور فرودگاهها که میتوانند بزرگترین آلوده کننده صوتی در داخل یک شهر باشند. 
دلیل انتخاب این موضوع این بوده که بعضی ازکارهای عمرانی باعث آلودگی زیست محیطی میشوند
ومن فقط خلاصه ای ازاین تحقیق رااینجانوشته ام
اگرمایلیدبیشتربدونیدبه لینک زیرمراجعه کنید

لینک

/ 0 نظر / 56 بازدید