بتن پیش تنیده ومزایای آن (امیر حسین البرزی –کاردانی عمران ساختمان های بتنی)

پیش تنیده برای اولین بار درسان فرانسیسکو در سال 1886به ثبت رسید. زمانی که یک قسمتی ساختمانی پیش از حمل بار خدمات، متراکم شود پیش تنیدگی به وجود می آید برای جبران این گونه خسارتها از بتن پیش تنیده استفاده میشود . بتن پیش تنیده به عنوان نسل سوم بتن معرف است. بتن پیش تنیده توسط فولاد مسلح کشیده شده در یک جزء ساختمان به وجود میاید. مراحل بتن ریزی ، پیش تنیدگی می تواند به عنوان پیش تنیدگی بتن و پس تنیدگی بتن تقسیم بندی شود. پیش تنیدگی بتن ، فولاد مسلح را پیش از بتن ریزی تحت کشش قرار می دهد و پیش تنیدگی بتن نیز به پیوند ساخته شده بین فولاد مسلح کشیده می شوده و بتن سفت شده اعمال می شود. در تکنیک پس تنیدگی فولاد مسلح یا تاندون بعد از بتن ریزی و بدست آوردن مقاومت مناسب کشیده می شود . در پس تنیدگی تاندون های فولادی در بتن با مقاومت درست در حفره های محفوظ قرار داده می شود.                                                   
به نظر من در بتن پیش تنیده نداشتن ترک های داعمیدر بتن که باعث دوام ان می شود و وزن سازه ها بتنی کمتر است و ازمایش سازه قبل از بارگذاری در بتن و اقتصادی بودن سازه ها بتن پیش تنیده را می توان از مزایای ان دانست . می توان از طریق روش  هایی به بتن پیش تنیده نیرو وارد کنیم که باعث عمل اوردی بتن می شود . از جمله روش مکانیکی و روش شمیایی وروش الکتریکی یا حرارتی است .                                         
/ 0 نظر / 45 بازدید