بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب(نسرین نوروزی - کاردانی- عمران آب)

بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب

اگرچه فرآیندهای تصفیه اولیه و ثانویه وقتی که با گندزدایی تکمیل شده باشد، ( تصفیه متداول فاضلاب) ی‌تواند ۸۵ درصد BOD و جامدات معلق و تقریباً همه موجودات بیماریزا را حذف نماید، لیکن بعضی از آلودگی‌ها از قبیل نیتروژن، فسفر، COD محلول و فلزات سنگین به میزان کمتری حذف می‌شوند.
این امر خاصه وقتی که مقادیر زیادی از فاضلاب تصفیه شده به یک جریان آب سطحی با دبی کم یا اکوسیستم حساس تخلیه می‌شود مشکلی اساسی به حساب می‌آید. هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی روش الکترولیز جهت حذف فسفر از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب بوده است.
روش بررسی: مطالعه از نوع تجربی- کاربردی بود و به این منظور پایلوتی در محل آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی تهران با ظرفیت ۲۰ لیتر با جریان پیوسته، احداث گردید، راکتور در دبی‌ها، پتانسیل‌های الکتریکی و غلظتهای مختلف پساب راهبری شد.
یافته‌ها: بکارگیری پلیت‌های آلومینیوم در آند به عنوان عامل فلوکه کننده در پساب در روش الکترولیز حذف فسفر را حدود ۱/۹۰ درصد نشان داد.

نظر: می‌توان انتظار داشت فرآیند الکترولیز با مزایایی از قبیل هزینه‌های بهره برداری پایین، جنبه‌های بهداشتی و زیست محیطی مطلوب، حجم کم لجن تولیدی، بازده بسیار بالا، چشم انداز مطلوبی در حذف فسفر و دیگر مواد آلاینده مشابه از آب و فاضلاب بدست آورد

لینک

/ 3 نظر / 41 بازدید
صالح معینی پور

ممنون از مطلب خوبتون چقدر خوبه که ما تو این زمینه ها هم تونستیم پیشرفت کنیم و تحقیقاتمونو پیش ببریم اما مقدار فسفر موجود بعد از تصفیه چه مقداریه و چقدر میشه به این روش اتکا کرد بازم ممنون

نسرین نوروزی

ممنون ازشما آقای معینی پور 1/90درصد ازفسفر حذف میشه یعنی9/9درصد از فسفر اولیه باقی میمونه. اینم که میشه به این روش میشه اتکا کرد یانه باید ازمحققین بپرسیم.