بتن پیش تنیده (مجتبی خراسانی-کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران)

پیش تنیدگی عبارت است ازایجاد یک تنش ثابت ودایمی دریک عضو بتنی به نحو دلخواه،به طوریکه در اثراین تنش،مقداری از تنش های ناشی ازبارهای مرده وزنده در عضو خنثی شده ودر نتیجه مقاومت ان افزایش میابد.هدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بتنی،محدود کردن تنش های کششی و ترک های ناشی از لنگر خمشی،تحت تاثیر بارهای وارده در ان عضو میباشد.مزایای بتن پیش تنیده:1)نداشتن ترکهای دایمی2)وزن کمتر سازه3)نداشتن خیز به سمت پایین4)اقتصادی بودن سازه5)تست قبل از بارگذاری و غیره.روش های پیش تنیدگی:1)بتن پیش تنیده پس کشیده2)بتن پیش تنیده پیش کشیده
دلیل انتخاب این موضوع توسط اینجانب این است که برتری این کارو نسبت به بتن ارمه رو بگم مخصوصا در ساختمان تانکرهای اب و مخازن به جهت نداشتن ترک،همچنین مزایای زیادی که به دلیل انتخاب این روش بوجود میاید رو برای دوستان بگم چون کمتر از این روش در صنعت ساختمان سازی استفاده میشود.از نقاط قوت این مطلب این است که تمام روش هارو بطور کامل توضیح داده است اما عکس ها و دیتیل های ان کم بود.
www.30vil.net قسمت مطالب اجرایی سمت راست صفحه اصلی
/ 0 نظر / 54 بازدید