آسمان خراش وارونه جهان (محمد مهدی علی مددی- کاردانی معماری)

بزرگترین آسمان خراش وارونه جهان Earthscraperکه توسط گروه معماری مکزیکیbnkr arquitecturaطراحی شده است

آسمان خراشی مفهومی و وارونه با 65طبقه میباشد که در زیر زمین قرار دارد.این ساختمان در مرکز شهر مکزیکو سیتی 300 متر پایین تر از سطح دریا ساخته شده است وتیم معماری این برج سعی کرده است از طراحی تاریخی مکزیکی در طراحی آن استفاده کند. 10طبقه بالایی ساختمان به موزه و مرکز فرهنگی آزتک ها اختصاص داده شده است .سطح این هرم وارونه از شیشه ساخته شده وعلاوه بر اینکه ورود نور طبیعی وهوای آزاد به آن میسر است ساختار درونی این ساختمان در واقع تو خالی است.
/ 0 نظر / 67 بازدید