/ 1 نظر / 48 بازدید
رسول پورعبدی

البته موضوع پیش تنیدگی بیشتر در پلهاو.. دارای دهنه وسیع که امکان ستون گذاری ندارد ،کاربرددارد که بسته به نوع کاربری وطراحی متغیر است.