انواع سد ( سهیل داوری - عمران - آب )

 سدهای خاکی:
سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشد.رس براثر تماس با اب مانع نفوذ وانتقال اب و رطوبت می گرددومانندنوعی عایق رطوبتی عمل می کنند
 سدهای سنگریز:
این سدها خودبخود غیر همگن می باشند و حتماً باید یک بافت آب بند در مرکز آن قرار گرفته باشد. شکل این سدها درست مانند سد ناهمگن خاکی با هسته رسی می باشد با این تفاوت که در مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ ناپذیر استفاده می شود
سدهای بتنی وزنی
این سدها عمدتاً کوتاه هستند و ارتفاع آنها بین 15 تا 20 متر می باشد ، این سدها به دلیل وزن زیادی که با بتن برای آن بوجود می آورند بر اثر فشار آب حرکت نمی کند و از جای خود تکان نمی خورد. در این نوع سد سرریز شدن آب مشکلی ایجاد نمی کند .

سدهای بتنی قوسی :
این سدها معمولاً در درهای باریک با شیب زیاد و از جنس سنگ اجرا می گردد و می تواند دو قوسی نیز باشند و در راستای عمود ی و افقی در ره دو حالت قوس داشته باشند. حسن این سدها این است که اگر به هر علتی در بدنه آنها ترک ایجاد شود خود نیروی فشار اعمالی از جانب آب پشت سد باعث هم آمدن این ترکها ( ترکهای حرارتی) می شود.
سدهای بتنی پشت بند دار:
سدهای پشت بند دار از نوع بلند هستند و با عث جلوگیری از خمشهای زیاد در بتن می شوند و برای تصور آن می توان اینگونه آنرا تشبیه کرد که دیواری بلند را که دارای پی در زمین است با تیرچه هایی در پشت آن نیز محکم نگه داشته شود تا فرو نریزد.
سدهای لاستیکی:
این سدهای اغلب بر روی رودخانه های فصلی زده می شود و این سدها از جنس لاستیک می باشند که در زمان مورد نیاز این سدها را از باد پر می کنند و این عمل باد کردن حجم سد را بالا می برد و سد مانع عبور آب می گردد

لینک

/ 3 نظر / 70 بازدید
علی چراغی

خیلی مختصر ومفید بود خسته نباشید.به ویژه شرایط استفاده ازسد ها در جاهایی که میشود استفاده کرد و برای ما مفید وکاربردی تر خواهد بود

ابرهیم حاتمی

اییییییییییییی کاش بیشتر توضیح میدادی

محمد قربانیان

با روی آوری به تکنولوژی های جدید ساخت سد، خواهشمند است از این تکنولوژی های جدید هم استفاده کنید. مانند سدهای سلولی ( جهت عدم ورود آب های شور به زمین های مزروعی و رودخانه های آب شیرین) سدهای بتن غلطکی ( که در پست اینجانب معرفی شده است) سدهای آسفالتی ( هسته مرکزی آن از آسفالت استفاده شده است) و...