شهر پترا در اردن ( علیرضا میرزایی - مهندسی عمران- ساختمان)

برای 600 سال فکر می کردند این شهر در میان بیابان اردن گمشده، مانند قاره گمشده آتلانتیس ...
یک مکتشف سوئیسی که  تصمیم گرفته بود آنرا پیدا کند، از جاده های باریک، از میان کوههای سنگی کویر سفر کرد ...
تصور کنید هیجانش را وقتی برای اولین بار به پترا رسید و این منظره را (در قرن نوزدهم) مشاهده کرد!

 

/ 0 نظر / 70 بازدید