پل کابلی (مهدی زهره وندی-کارشناسی عمران)

برای اجرای پل ها می توان از سیستم های سازه ای پل های کابلی استفاده کردکه نحوه استفاده از کابل هادر پل به دو گونه است 
-1 پل های با کابل کشیده 2- پل های با کابل سهمی پل های با کابل سهمی از دو عدد پایه بلند تشکیل می شوند که در دو طرف دهانه قرار می گیرند و دو دسته کابل که با عبور از بالای پایه ها، در دهانه آویزان است و عرش. پل به وسیل. تعدادی آویز قائم از کابل های نامبرده آویخته می شود یا مستقیماً بار وارده را تحمل می نماید.حال آنکه در پل های با کابل کشیده دهان. پل توسط کابل های متعددی که به یک پای. بلند نصب شدهاند در نقاط متعددی گرفته می شود. 
با بررسی سیستم ها ی پل های کابلی اجرا شده به این نتیجه می رسیم که همواره در طراحی این سیستم ها به صورت کاملا خطی و دو بعدی نگاه شده است که در برابر نیرو های وارده در دو بعد نیرو را تحمل می کنند که این سبب می شود این نوع پل ها در برابر نیرو های دینامیکی جانبی مقاومت چندان خوبی نداشته باشند در صورتی که تحمل نیرو در سه بعد سبب افزایش مقاومت آنها می شود. همچنین استفاده از برج های نگهدارنده کابل در کنار دهانه پل هر چند سبب تحمل نیرو در برابر نیرو های جانبی میشود اما از حس تعلیق موجود در فضا می کاهد که مطلوب نیست . 
در این مقاله الگویی برای سیستم سازه ای سایرپل ها طراحی شده است که در سه بعد نیرو را تحمل می کند و از حالت خطی سایر پل های موجود تبعیت نمی کند که سبب به وجود آمدن پاره ای خصوصیات در این پل ها می شود. 
/ 1 نظر / 47 بازدید
آرش هشترودي

سلام از خواندن پستي كه شما گزاشتيد بسيار لذت بردم[گل][گل][گل][گل] ميشه خواهش كنم چند عكس هم قرار بدهيد؟