پل شگفت انگیزکاغذی (زینب اجاقلو-عمران-عمران)

تیم کوچکی از دانشجویان دانشگاهی در هاربین چین توانستند پلی کاغذی طراحی کنندکه قادر باشد 25برابر وزن خود را تحمل کند.این دانشجویان توانستند در عرض یک ماه پلی به ابعاد 3.8طول 1.2ارتفاع و وزن 58 کیلوگرمی بسازند که قادر باشد 1500کیلو گرم وزن تحمل کند. 10نفر از طراحان پل برای اثبات مقاومت سازه روی آن ایستاده اند

هدف انتخاب این پل می تواند مثال خوبی برای یک سازه سبک با حد اکثر مقاومت باشد

لینک

/ 1 نظر / 39 بازدید
فرزانه قباخلو

مرسی کاش عکسی بود یا ادرسش دقیق بود[منتظر]