انواع پله های ساختمانی (زهرا برزم-کاردان فنی عمران ساختمان بتن)

پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است

لینک

/ 0 نظر / 41 بازدید