تأثیر نور در ساختمان و سازه (وحید قاسمی-مهندسی عمران-ساختمان)

نور بخشی از مصالح ساختمانی می باشد و با حجم و بدنه و نمای ساختمان، یک پیکر را می سازد و هر کدام دیگری را تکمیل می کند.
نور در تاریکی حامل پیام ها و اشاراتی برای انسان است نور در واقع حکم یک راهنما در فضاها و مسیرهای ورودی و خروجی عاری از نور و فضاهای تاریک دارد.
نور در معماری به منظور کشیده تر نشان دادن ارتفاع یک حجم می توان با ایجاد برآمدگی هایی باریک و بلند ، سایه های عمود و طویل ایجاد کرد تا نما کشیده تر به نظر آید و یا اینکه برای نمایش بخش های شاخص بنا همانند ورودی ها می توان با ایجاد حفره هایی عمیق بر روی حجم، بخش های مورد نظر را با سایه مشخص نمود.
نور در داخل سازه نشان دهندة هویت و رنگ است.
در هنر ساختمان سازی یا به عبارتی معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار نظم فضایی مصالح رنگ و … مطرح می شود. در طراحی به عنوان یک عنصر باید نقش خود را ایفا کند.
از لحاظ دسته بندی کلی نور به دو دسته نورهای طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود.
اینجانب به دلیل اینکه نور طبیعی یکی از شاخص های مهم در طراحی سازه می باشد این موضوع را مورد بررسی قرار دادم ومعتقدم این موضوع در سازه های امروزی اطراف ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و سازندگان به راحتی از این موضوع چشم پوشی می کنند
/ 0 نظر / 36 بازدید