گروت ریزی (عباس گودرزی-مهندسی عمران-عمران)

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک های بزرگ ، لایه لایه شدن و یا خرد شدن استفاده می شود  .مهم ترین مزایای گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت منبست شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفاده می شود.  انواع گروت شامل  گروت منبسط شونده بر پایه سیمان. گروت سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری بسپار. گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی. گروت آماده منبسط شونده و تعاریف آنها.
به نظر من این موضوع کاربرد فراوانی دارد و این مقاله کاملی برای گروت ریزی در زیر صفحات بیس بوده و اگر به نحوه ای که ذکر شده تمام اقدامات لازم قبل و هنگام و بعد از گروت ریزی انجام شود سطح کار از مقاومت و استقامت بالایی برخوردار می شود.

لینک

/ 0 نظر / 51 بازدید