سنگفرش مکانیزه (مینا کرمی-کارشناسی تکنولوژی معماری)

سنگفرش ها زیبا و بادوام  هستند ولی به علت سختی و مشقت ایجاد سنگفرش،استفاده از ان کمتر شده است حالا  این دستگاه هلندی  مخصوص  گستردن سنگفرش که tiger-stoneنامیده می شود این کار  پر مشقت و کمر شکن را در یک چشم به هم زدن  انجام می دهد این دستگاه  یک صفحه زاویه دار  دارد که توسط کارگران با سنگ  و یا اجر پر می شود با حرکت ارام دستگاه بر روی  بستر ماسه ای  سنگ ها بطور خودکار  توسط نیروی گرانش کنار هم چیده می شوند یک لیف تراک  تلسکوپی  کوچک  سنگ ها را در محفظه قرار می دهد  tiger stoneروزانه مساحت چشمگیر 400 متر مربع فرش می کند و پهنای دستگاه تا 6 متر قابل تنظیم هست.
به نظر من این تکنولوژِی بسیار جالب است هم از لحاظ  زمانی مزیت دارد هم از جهت کم شدن نیروی انسانی امیدوارم این تکنولوژی  هر چه سریعتر در کشور ایران هم عملی شود   هم از لحاظ زیبایی  قابل توجه هم از جهت استحکام.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13e9fa5961a147b5&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hgo4c03y0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1369454719058&sads=58KepsyRH3oUSdS-6pKHIQW_-64&sadssc=1
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13e9fa5961a147b5&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hgo4cc911&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1369454755997&sads=JBgGL6lVVpdQphJISqM1PACMzUo
/ 0 نظر / 61 بازدید