برنامه نهایی برگزاری پروژه مناقصه

برنامه دفاع از پروژه مناقصه 27 تیر 1392             ردیف پیمانکار مدیرعامل تعداد اعضای گروه ساعت شروع مدت ارائه (دقیقه) 1 گروه ساختمانی اسا سازه سیمین اسدی 8 13:00 16 2 لگو نیلوفر فرهنگ صدر 7 13:21 14 3 گروه ایستا سازان برتر آرزو ترک شاه 8 13:40 16 4 شایسته سازان آریا ارغوان سینا 4 14:00 8 5 گروه کرپی الهه فارسیجانی 7 14:13 14 6 آسا تدبیر سازان شایان پیرایش 7 14:32 14 7 لیزارا مریم سادات حسینی 8 14:51 16 8 فرا سازان کبیر عرفان فرهنگ 6 15:13 12 9 گروه ساختمانی ره پویان زینب اخوندزاده 8 15:30 16 10 پیشگامان توسعه علیرضا میرزایی 6 15:51 12 11 سازه گستر باف بهنام عبدی 8 16:08 16 12 کارسازان آینده عرفان آهوخش 7 16:30 14 13 ایساتیس فرشاد بهمن آبادی 6 16:50 12 14 مهندسین سازه نوین غزاله غنچه زاده 7 17:07 14 15  بهسازان فتح اژند مسعود قاسمی 6 17:25 12 16 طرح، پیمان، ساخت محسن تلیاری 6 17:42 12 17 پردیس ایده پارسیان  محمد رجبی 7 18:00 14 18 تکاب سازه علی صنعتگر 7 18:19 14 19 تی . ام  سازان شرق حسام حسینی 6 18:39 12             اختتامیه و اهدای لوحهای تقدیر 19:00-19:15             حداقل یک ساعت قبل از دفاع در محل حاضر شده و خود را به مسئول مربوطه معرفی کنید. در صورت تأخیر در رسیدن به جلسه مناقصه، شرکت مربوطه نمره ارائه شفاهی را از دست خواهد داد (هیچگونه توجیهی قابل قبول نخواهد بود).

/ 0 نظر / 42 بازدید