مدیریت ساخت

مهندسی عمران و معماری دانشگاه علاء الدوله سمنانی

معماری پایدار(مهرناز نورمحمدی-معماری-معماری)

معماری پایدار، مانند سایر مقولات معماری، دارای اصول و قواعدی از جمله صرفه جویی در منابع ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان میباشد.مرحله صرفه جویی در منابع :این اصل از یک سو به بهره‌برداری مناسب از انرژی‌های تجدیدناپذیر مانندسوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از  سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه دارد.مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی :دومین اصل بر این نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد. این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می دهد. این مراحل به ترتیب عبارتند از:مرحله پیش از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت.باید توجه داشت که این مراحل به یکدیگر مرتبط بوده و مرز مشخصی بین آنها وجود ندارد. مرحله طراحی برای انسان :اصل طراحی برای انسان، آخرین و مهمترین اصل از معماری پایدار است. این اصل ریشه در نیازها دارد که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند.این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری-طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آنهاست.
در مجموع با بکارگیری معماری پایدار در طراحی های امروزی علاوه بر تامین نیازهای بشری میتوان فرایند بهره گیری از منابع طبیعی را کنترل کرد و همچنین دوباره انها را به چرخه زندگی برگرداند
+ دکتر احسان اثنی عشری ; ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
comment نظرات ()

bed zed پروژه ای با رویکرد معماری پایدار( امید اقبالی- ارشد معماری )

 
 Beddington Zero Energy Development (BedZEDیک شهرک مسکونی دوستدار طبیعت در لندن است. این پروژه به وسیله ی معماری به نام)(Bill dunster به منظور حمایت و رواج سبک زندگی با رویکرد پایدار در سالهای 2000 تا 2002   طراحی شده است. این پروژه با هدف استفاده حداکثر از منابع تجدید پذیر طراحی شده است، برای نمونه دارای 777 متر مربع صفحات خورشیدی است و در طراحی آن سعی بر استفاده از منابع طبیعی حرارتی مثل نور خورشید و باد و حرارت عمق زمین شده است برای مثال استفاده از ایده ی بادگیرو صفحات خورشیدی در پروژه کاملا قابل رویت است. در طراحی خانه ها از بهترین مصالح با ماندگاری و عمر طولانیو در عین حال قابل بازگشت به طبیعت استفاده شده است. برای حفظ انرژی نیز از شیشه های سه جداره و عایق های حرارتی قوی استفاده شده است. برای استفاده از آب باران و آب های سطحی نیز راه حل هایی اندیشیده شده است.  در کل در این پروژه سعی بر رعایت تمامی استانداردهای معماری پایدار شده است که علیرغم وجود بعضی معایب موجود مانند عدم کارایی پنل های خورشیدی در زمستان که ناشی از اقلیم محل پروژه است و بعضی اشتباهات در طراحی ها ، این پروژه  به عنوان نمونه ی طراحی با رویکرد پایدار و دوستدار طبیعت یک پروژه ی موفق شناخته می شود که تاکنون جایزه های زیادی را از آن خود کرده است.

 
نظر: محدودیت منابع کره زمین و استفاده ی نادرست و بی برنامه از این منابع، زندگی انسان و سایر موجودات را به خطر  خواهد انداخت. برای جایگرینی این منابع راه حل ها و شیوه هایی پیشنهاد شده است  که در پروژه ی bed zed به صورت واقعی و اجرا شده قابل بررسی است. این پروژه با گذشت 12 سال، بهترین گزینه مطالعاتی برای ارتقای ساخت و ساز با نگرش پایدار و دوستدار طبیعت است.
لینک1         لینک2
+ دکتر احسان اثنی عشری ; ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٤
comment نظرات ()