مدیریت ساخت

مهندسی عمران و معماری دانشگاه علاء الدوله سمنانی

کاربرد پوسته بادام در بتن سبک سازه ای (فاطمه یوسفی کارگر فرد - کارشناسی عمران)

افزایش نگرانی ازکاهش منابع و آلودگی جهان بسیاری از مهندسان را برآن داشته تا مصالح نوینی را بیابند که برپایه منابع تجدید شونده و شامل استفاده از محصولات تولیدی و مواد دور ریز در ساختمان باشند.بسیاری از سنگدانه های  مصنوعی برای ساخت بتن استفاده میشوند.و مطالعه تحقیقاتی بیشماری در رابطه با مقاومت سازه ای بتن با سنگدانه سبک انجام می پذیرد.مشکل عمده در روند دستیابی به پوسته بادام مقدار زیاد زایعات تولیدی است.پوسته بادام در مناطق نیمه خشک مانند ایران رشد می مپکند. و در کارخانه ها تفاله زیادی بدست می آید.در ایران سطح تحت کشت بادام115 هزار هکتاراست.در هر بار برداشت بالغ بر11تن زباله پوسته بادام تولید میشود.و بهره برداری از آن به ذخیره سازی منابع طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیکی  کمک می کند و هزینه ساختت را هم کاهش می دهد.پس پوسته بادام راهکار خوبی است.سنگدانه پوسته بادام دارای جرم حجمی 500-600کیلوگرم برمترمکعب میباشد و تقریبا 60درصد سبکتر از سنگدانه های شکسته شده معمولی  می باشدو در نهایت بتن سبک خواهد بود. بتن سبک وزن ساخته شده از این سنگدانه به عنوان درشت دانه مشابه مواد مصنوعی است.عناصر سازه ای مورد آزمایش شامل مقاومت  فشاری  و مقاومت چسبندگی و مدول الاستیسته و رفتار تغییر مکان تیر بتنی ساخته شده ازپوسته بادام و مسلح به آرماتور می باشد.

                                                                                                                                        

+ دکتر احسان اثنی عشری ; ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢٢
comment نظرات ()