مدیریت ساخت

مهندسی عمران و معماری دانشگاه علاء الدوله سمنانی

چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری (رضا صحرایی-کارشناسی ناپیوسته عمران آب و فاضلاب)

ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فونداسیون(به صورت نیروی فشاری، کششی، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در اینمیان، ستون فلزی با صفحه ای فلزی که از یک سو با ستون و از سوی دیگر بابتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار می گیرد. با توجه به اینکه ستونفلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند و بتن قابلیتتحمل این تنشها را ندارد؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایشسطح تماس ستون با پی، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحملبرای بتن باشد.کار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار (بولت Bolt) صورت می گیرد وبرای ایجاد اتصال، انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبهتعیین می کنیم.

ادامه مطلب را از لینک زیر بخوانید:

http://1forum.ir/81497/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7.html

+ دکتر احسان اثنی عشری ; ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۸
comment نظرات ()